Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Sağlıklı Yaşamın Temeli: Duygusal Zeka

İnsanların duygusal sağlığı ve sosyal ilişkileri üzerinde önemli bir etkiye sahip olan duygusal zeka (EQ), birçok insanın göz ardı ettiği ancak önemli bir faktördür. 
Araştırmalar, duygusal zeka ve sağlık arasında bir ilişki olduğunu, duygusal zekası yüksek kişilerin kendisini ve duygusal ihtiyaçlarını daha iyi anladığını, buna paralel olarak da fiziksel ve zihinsel sağlıklarını iyileştirmek için daha fazla kapasiteye sahip olabildiğini göstermiştir.


Duygusal Zeka Nedir?

Duygusal zeka, duyguları tanıma, anlama, ifade etme ve yönetme yeteneğimizi ifade eder. Duygusal zeka, kendimizi ve diğerlerini daha iyi anlamamıza, stresle başa çıkmamıza ve sağlıklı ilişkiler kurmamıza yardımcı olur. Duygusal Zeka (EI), hem kendi duygularınızı yönetme hem de çevrenizdeki insanların duygularını anlama yeteneğidir (1). Duygusal zeka, öz farkındalık, öz düzenleme, motivasyon, empati ve sosyal beceriler olmak üzere beş temel unsura sahiptir.


Duygusal Zeka ve İyi Olma Hali

Yüksek duygusal zekaya sahip kişiler nasıl hissettiklerini, bu duyguların ne anlama geldiğini ve bu duyguların kendilerinin ve dolayısıyla diğer insanların davranışlarını nasıl etkilediğini belirleyebilmektedir. Yüksek duygusal zeka, çatışma yönetimi ve iletişim alanlarında güçlü kişilerarası becerilerle de örtüşmekte bu nedenle kişinin sosyal yaşamda daha başarılı olabilmesinin önünü açmaktadır (4).

Duygusal zeka depresyon, kaygı ve diğer zihinsel rahatsızlıkları önleme ve tedavi etme sürecinde önemli bir rol oynamaktadır (1,2).  Duygusal zekası yüksek olan kişiler, zorluklarla daha iyi başa çıkma ve daha olumlu bir zihinsel sağlık durumunu sürdürme eğilimindedir (4).


Duygusal Zeka Gelişir mi?

Duygusal zekanızı geliştirmek için, öncelikle duygularınızı tanımaya ve ifade etmeye odaklanmalısınız. Duygusal farkındalık egzersizleri, meditasyon ve terapi gibi yöntemler bu konuda size yardımcı olabilir.

Duygusal zeka sağlıklı bir yaşamın temel bir bileşenidir. Kendinizi ve duygusal ihtiyaçlarınızı daha iyi anladığınızda, fiziksel ve zihinsel sağlığınızı iyileştirmek için daha fazla kapasiteye sahip olmanız olasıdır.

*Burada yer alan bilgiler bir sağlık profesyoneline danışmanın yerine geçemez. Sağlığınız için lütfen doktorunuza ve/veya eczacınıza danışınız.


Aradığın sağlıklı yaşam önerileri