Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Sağlık ve İklim Değişikliği: Çevresel Koşullar ve Sağlığımıza Etkileri

İklim değişikliği, dünya genelinde çevresel sorunlara ve insan sağlığına ciddi zararlar vermektedir. Öyle ki, günümüz dünyasında, iklim değişikliği giderek artan bir endişe kaynağı haline gelmiştir. Fosil yakıt kullanımı, ormansızlaşma, endüstriyel atıklar ve diğer insan etkinlikleri iklimi olumsuz yönde etkilemektedir. Ancak iklim değişikliği sadece hava sıcaklıklarının yükselmesi ve buzulların erimesi gibi çevresel sorunları tetiklemekle kalmamakta, aynı zamanda insan sağlığı üzerinde de ciddi etkilere neden olmaktadır.

İklim değişikliğinin etkileri arasında artan sıcaklıklar, yağışlardaki değişiklikler, bazı aşırı hava olaylarının sıklığında veya yoğunluğunda artışlar ve yükselen deniz seviyeleri yer almaktadır. Bu etkiler yediğimiz gıdayı, içtiğimiz suyu, soluduğumuz havayı, yaşadığımız havayı etkileyerek sağlığımızı tehdit etmektedir. Etkiler, kişinin yaşadığı yere, sağlık tehditlerine karşı ne kadar duyarlı olduğuna, iklim değişikliğinin etkilerine ne kadar maruz kaldığına ve kendisinin ve toplumunun değişime ne kadar iyi uyum sağlayabildiğine bağlı olarak değişim göstermektedir (1).


İklim Değişikliği Nedir?

İklim değişikliği, nedeni ne olursa olsun iklimin ortalama durumunda ve/veya değişkenliğinde onlarca yıl ya da daha uzun süre boyunca gerçekleşen değişiklikler olarak tanımlanmaktadır. İklim değişikliği, atmosferdeki sera gazlarının (karbondioksit, metan ve azot oksit gibi) miktarındaki artışlardan kaynaklanmaktadır ve bu da dünyanın ortalama sıcaklığının yükselmesine neden olmaktadır (2).


İklim Değişikliği ve Sağlık

İklim değişikliğinin sağlık üzerine doğrudan ya da dolaylı etkileri bulunmaktadır. Doğrudan etkiler; sıcaklık ekstremleri, sıcak/soğuk hava dalgaları, kasırgalar, fırtınalar, seller ve yangınlardır. İklim değişikliğinin dolaylı etkileri ise; vektörel hastalıklar, enfeksiyonlar, salgın hastalıklar, su ve gıda kaynaklı hastalıklar, hava kirliliği ve solunum yolu hastalıkları, stratosferik ozon azalması ve alerjik hastalıklardır.
Çevre sağlığı araştırmacıları, iklim değişikliğinin hastalık kalıplarının değişmesine neden olabileceğini ve toplumları farklı hastalıklara karşı duyarlı hale getirebileceğinin altını çizmektedir. Ek olarak iklim değişikliğinin insan sağlığına zarar vermede derin rol oynayabilen sel ve orman yangınlarındaki artışa da neden olduğu ilişkilendirilmektedir (4).


Canlı Sağlığı için Çevre Sağlığı Korunmalıdır

Sağlıklı bir çevrenin korunması, canlıların daha uzun yaşamalarına yardımcı olmak ve yaşam kalitelerini arttırmak için çok önemlidir. 
Çevre sağlığı yalnızca bireysel bir sağlık meselesi değildir; bu aynı zamanda toplumun refahı meselesidir. Daha basit bir anlatımla, evlerimizin, okullarımızın, oyun alanlarımızın ve iş yerlerimizin içindeki ve çevresindeki koşullar, ailelerimiz ve komşularımız üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir. 

Çevremizi korumak birçok nedenden dolayı önemlidir. Temiz hava, su ve toprak, sağlıklı bir yaşamın temelini oluşturur. Ayrıca, doğal yaşamın çeşitliliği ve ekosistemlerin dengesi, ekonomik refahımızı ve gıda güvenliğimizi etkiler. İklim değişikliği gibi çevresel sorunlar, doğal felaketler, su kıtlığı ve hava kirliliği gibi sorunlar insan sağlığını ciddi şekilde tehdit eder. Bu sorunlar, solunum yolu hastalıkları, gıda güvensizliği, su kaynaklarına erişim sorunları ve daha birçok sağlık sorununa yol açabilir.

Çevremizi korumak sadece bir görev değil, aynı zamanda kendimize, sevdiklerimize ve geleceğimize olan bir sorumluluğumuzdur.

*Burada yer alan bilgiler bir sağlık profesyoneline danışmanın yerine geçemez. Sağlığınız için lütfen doktorunuza ve/veya eczacınıza danışınız.


Aradığın sağlıklı yaşam önerileri