Lohusalık (postpartum dönem), doğum sonrası ilk 6 haftalık süreyi tanımlamak için kullanılan bir ifadedir (2). Bu zaman dilimi boyunca annelerin bebekleri ile kurduğu bağ güçlenir (2). Bebeğin doğumu ile birlikte yaşam tarzının yeniden düzenlenmesi bazı yeni anneler için zorlayıcı bir durum olabilir (2). Aynı zamanda hem kendi hem de bebeğinizin sağlığı açısından düzenli kontrollerinizi kaçırmamanız önerilir (2).
 

Lohusalık Ne Zaman Olur?

Lohusalık plasentanın atılması ile başlar ve birçok organ sistemi ile ilgili fizyolojik değişiklikler tamamlanana kadar devam eder (1). Lohusalık kendi içerisinde 3 farklı evrede incelenir (1). Akut faz ya da başlangıç fazı plasentanın vücut dışına atılmasının ardından ilk 24 saatlik süreyi kapsar (1). Erken lohusalık evresi 7. güne ve geç lohusalık evresi 6. haftaya kadar devam edebilir (1).

Lohusalık Nedir?

Lohusalık dönemi doğum sonrası fizyolojik ve anatomik değişikliklerin meydana gelerek gebelik öncesi vücut özelliklerinin geri kazanıldığı dönemdir (1). Doğumu takiben annenin genel bir halsizlik hissetmesi normal kabul edilir (1). Aynı zamanda doğum sonrası ilk günde ağrı ve heyecana bağlı olarak kişinin kalp atım hızında bir yükselme meydana gelebilir (1). Bu artış durumu kan basıncı için de geçerli olabilir ancak kişilerin büyük çoğunluğunda tansiyon normal aralıklarda tespit edilir (1).

Uterus (rahim) ve plasentanın bağlandığı bölge doğumu takiben güçlü şekilde kasılarak aşırı kanamanın oluşmasını önleyici etki gösterir (1). Kasılmalar aynı zamanda kişide karın ağrısı ve kramp girmesi gibi şikayetlere neden olabilir (1). Lokiya adı verilen doğum sonrası vajinal akıntı gelmesi rahim, rahim boynu ve vajen dokularından köken alır ve 1 gün ile 5 hafta arasında değişkenlik gösterebilen bir süre zarfı boyunca devam edebilir (1). Başlangıçta kırmızı renkli olan lokiya 5. günde sarı renge dönüşür ve genellikle 9. günde akıntı sadece kan ve mukustan oluşur (1). 1 haftadan uzun süreli kırmızı renkli lokiya gelmesi uterin subinvolüsyon olarak isimlendirilen rahmin gebelik öncesi boyutlarına dönememesine işaret ediyor olabileceği için dikkatli olunmalıdır (1).

Doğumu takiben memeden gelen ilk süt kolostrum olarak adlandırılır (1). Kolostrum protein, vitamin, bağışıklık maddesi olan immunoglobulin ve diğer çeşitli faktörlerden zengin bir salgıdır (1). Böylelikle bu süt ile beslenen yenidoğanın savunma sisteminin güçlendirilmesi sağlanmış olur (1). Normal süt salgısı ile lohusalık döneminin yaklaşık olarak 3.gününde salgılanmaya başlar (1).

Genellikle lohusalığın 6. haftası ile birlikte rahim gebelik öncesi boyutlarına geriler ve bu değişiklik nedeniyle oluşan kanamalar da sonlanır (3).

2021195-EIP111-Dynavit38

Referanslar
  1. 1- ‘https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK555904/’
    2- ‘https://www.healthline.com/health/postpartum-care’
    3- ‘https://www.healthline.com/health/postpartum-recovery-timeline’
    4- ‘https://ailevecalisma.gov.tr/medias/6956/50-soruda-kad%C4%B1n-i%C5%9F%C3%A7ilere-oezel-%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fma-ko%C5%9Fullar%C4%B1.pdf’